Altijd de juiste koers
voor uw vastgoed

Altijd de juiste koers
voor uw vastgoed

24/7 | 036 – 53 29 850

Technisch beheer

Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische beheer het meest aansprekend. Als vastgoed eigenaar wilt u uw panden altijd voorzien van het juiste onderhoud en het juiste herstel op het juiste moment.

Het onderhoud van het onroerend goed en de openbare ruimten zijn bepalend voor de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ervan. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

– Opstellen onderhoudsbeleid
– Opstellen, bewaken en uitvoeren van een meer jaren onderhoudsplan
– Technische opname bij de start van het beheer
– Her-inspecties
– Klachten afhandeling huurders

 

Meer Jaren Onderhoudsplannen
Het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt door ons in jaarplannen vertaald en uitgewerkt. Vervolgens vragen we tijdig meerdere offertes aan bij uitvoerende bedrijven, zodat het budget passend blijft en de uitvoering op schema wordt uitgevoerd. Uiteraard heeft u als eigenaar, indien gewenst, invloed op de keuze van deze bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld juist wel of juist niet, een van uw eigen huurders zijn.

Technische opname
Wij nemen tot in detail de staat van het onderhoud van het gebouw en (beperkt) de technische installaties op. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid is deze opname de basis voor het technisch beheer.
Her-inspecties
Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspecties vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast.

Energiebesparing
Duurzame investeringen leiden meestal tot lagere onderhoudskosten en energieverbruik. Huurders kijken niet alleen naar de huurprijs, maar ook naar de servicekosten of het energieverbruik van het pand. Het zijn immers de maandelijks terugkerende kosten en de huur en servicekosten worden in het budget van uw huurder bij elkaar opgeteld.

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100 m2 naar verwachting verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de (voorgenomen) eis voor 2023. Bij oudere kantoren kan dit dus tot verplichte investeringen leiden om het pand energiezuiniger te maken.

Klachtafhandeling en klein dagelijks onderhoud
Klachtafhandeling van huurders vindt plaats tijdens kantooruren. Door regelmatige controles komen zaken voor klein dagelijks onderhoud ook aan het licht voordat huurders klagen.
Voor het aannemen en afhandelen van calamiteiten zijn we indien nodig 24 uur per dag bereikbaar. Daar waar onze facilitaire dienst het zelf niet kan, geven wij geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud en controleren hun activiteiten.

Maak een vrijblijvende afspraak

Een afspraak maken of heeft u een vraag?

Contact opnemen