Altijd de juiste koers
voor uw vastgoed

Altijd de juiste koers
voor uw vastgoed

24/7 | 036 – 53 29 850

Financieel beheer en administratief beheer

Wij houden een voortdurende focus op de waarde van het in beheer zijnde vastgoed, zo kunnen strategische voordelen worden behaald.

Als uw vastgoedadviseur leveren wij meerwaarde aan uw vastgoedportefeuille door het optimaliseren van zowel de belangen van huurders als verhuurders, in deze tijden van continue veranderende marktomstandigheden.
Onze expertise zorgt ervoor dat wij ook over uw onroerend goed nadenken over de te volgen strategie. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen waarop u -al of niet te zijner tijd- wilt anticiperen. Splitsing van woningen. Herbestemming. Uitbreiding van uw bestaande (thematische) vastgoed. Tijdig inspelen op wetswijzigingen. Vastgoed wat wij beheren, beheren wij altijd vanuit een strategische gedachte.

Het administratief beheer omvat het tijdig innen van de huurpenningen en servicekosten, het opmaken van de eindafrekening van de servicekosten, betaling van uitvoerende partijen en snelle verrekening met u als eigenaar.

Maak een vrijblijvende afspraak

Een afspraak maken of heeft u een vraag?

Contact opnemen