Hoe zit het ook alweer met BTW belaste verhuur?
Wilt u een bedrijfspand verhuren aan een ondernemer? Dan kunt u vaak kiezen voor een belaste verhuur. U berekent dan BTW over de huurprijs. Bij wet is in de algemene regel huur vrijgesteld van BTW, maar in samenspraak met de huurder kunt u een met BTW belaste verhuur overeenkomen. U moet dan opteren voor de BTW.

Een met BTW belaste verhuur kan namelijk aantrekkelijk voor u zijn, omdat:

  • U de BTW over de aankoop van het pand kunt terugvorderen;
  • U de BTW over de aankoop die u nog niet heeft teruggevorderd wellicht alsnog kunt terugvorderen;
  • U de BTW over de onderhoudskosten van het bedrijfspand kunt terugvorderen.

Voorwaarde BTW belaste verhuur
Wanneer u bedrijfsvastgoed met BTW wilt verhuren, gelden er een aantal voorwaarden. Zo moet uw huurder een ondernemer zijn die meer dan 90% van zijn activiteiten met BTW verricht. Bij aanvang van de huurovereenkomst is het belangrijk dat de huurder een verklaring afgeeft dat hij meer dan 90% van zijn activiteiten met BTW verricht. Blijkt achteraf dat de huurder niet aan deze eis voldoet, dan vervalt het recht op een belaste verhuur.

Daarnaast kunt u een pand alleen met BTW verhuren als het pand zelfstandig, voorzien van een eigen entree van buiten, te exploiteren is. Zoals bijvoorbeeld een verdieping in een kantoorpand of bedrijfsunit in een bedrijfsverzamelgebouw.

Zonder BTW verhuren binnen de herzieningsperiode
Wanneer u bij de aankoop of realisatie van uw bedrijfspand BTW heeft teruggevorderd, begint er een zogenaamde herzieningsperiode te lopen. Deze herzieningsperiode houdt in dat u voor het jaar waarin u het bedrijfspand gaat gebruiken -en de negen daaropvolgende jaren- moet beoordelen of u de BTW kunt terugvorderen. Wanneer u uw bedrijfspand verkoopt kan dit gevolgen hebben voor de BTW die u hebt teruggevorderd.

Indien uw bedrijfspand nog binnen de herzieningsperiode van 10 jaar valt, kunt u uw bedrijfspand niet verhuren aan een onbelaste onderneming. Indien u dat wel doet moet u een gedeelte van de teruggevorderde BTW voor de resterende looptijd van de herzieningsperiode terugbetalen aan de fiscus. Een uitgebreid voorbeeld over deze terugbetalingsregeling vindt u hier.
Bron: Belastingdienst.nl

Contact opnemen